Nyheder

Bestyrelsens udmelding vedr. Fjernvarmeprojektet i Mønsted og Sparkær

Vedr. Fjernvarmeprojektet Sparkær/Mønsted/Stoholm. Der er sa meget, der blæser i vinden i aviserne og andre medier vedr. bestyrelsen for Stoholm...

Opgørelse, Priser 2024 og nye datoer for acontoopkrævninger

I forbindelse med at vi har ændret regnskabsar, sa vi nu følger kalenderaret, er der nye tidspunkter for arsopgørelser og Aconto rater.  Arsopgø...

Slidlag på veje

Slidlagsarbejder udsættes til foraret. Vi har i samrad med vores entreprenør og Viborg kommune besluttet at vente med at lave slidlag pa de veje...

Folder vedr. fjernvarmeprojekt

Vi afleverer i disse dage en folder i postkasserne i Mønsted og Sparkær vedr. fjernvarmeprojektet. Se flyeren HER Og husk at komme til borgerm...

Stoholm fjernvarme sænker prisen

Stoholm Fjernvarme har besluttet at sænke prisen for resten af 2023. Prisreguleringen kommer efter et større overskud i 22/23 regnskabsaret end...

Ændring i regnskabsåret

Information vedrørende ændret regnskabsar for Stoholm Fjernvarme Det blev pa de ekstraordinære generalforsamlinger i foraret vedtaget at æ...

Artikel fra "Fjernvarmen" om udrulning af fjernvarme i Stoholm

Læs artiklen fra Dansk fjernvarme, der handler om udrulning af fjernvarme i Stoholm og omegn her: (artiklen kan ogsa læses pa Dansk Fjernvarm...

Status på konvertering af nye områder

Opdatering pa konverteringer og afkobling: Vi er efter nytar i gang med at fa tilsluttet forbrugere pa Bangsvej, efter en god December maned hvo...

Fjernvarme på Bangsvej, Krokusparken m.m.

Vi er for tiden i fuld gang med at etablere fjernvarme pa Bangsvej, og nar vi er færdige pa Bangsvej, er det Krokusparken der star for tur. Forv...
//