Bestyrelsens udmelding vedr. Fjernvarmeprojektet i Mønsted og Sparkær

23. april 2024

Vedr. Fjernvarmeprojektet Sparkær/Mønsted/Stoholm.

Der er så meget, der blæser i vinden i aviserne og andre medier vedr. bestyrelsen for Stoholm Fjernvarmes beslutninger.

Med god grund er mange af vores andelshavere forvirrede og kommer med mange spørgsmål.

Derfor denne berigtigelse:

Stoholm Fjernvarmes bestyrelse har vedtaget ikke at gå videre med projektet vedr. fjernvarme fra Stoholm Fjernvarme til Sparkær/Mønsted.

Ved udløb af fristen for tilmelding af nye andelshavere d. 1/3-2024 var der ikke tilstrækkeligt mange tilmeldte til, at budgettet kunne balancere. Bestyrelsen finder det urealistisk, at der fremover kan opnås det antal tilmeldte, som er forudsat i budgettet.

Da der kan imødeses et større millionunderskud på projektet, har bestyrelsen ikke mandat til at fortsætte, men har tilbudt at arbejdsgruppen for Sparkær/Mønstedprojektet kan købe teknisk bistand fra Stoholm Fjernvarme.

Udover det er der ikke truffet nogen beslutninger.

Venlig hilsen

Stoholm Fjernvarmes bestyrelse

//