Slidlag på veje

24. november 2023

Slidlagsarbejder udsættes til foråret.

Vi har i samråd med vores entreprenør og Viborg kommune besluttet at vente med at lave slidlag på de veje hvor vi har rullet fjernvarme ud gennem det sidste års tid. Dette gør vi får at få mulighed for at lave slidlag alle steder på en gang, samtidig med vi planlægger samarbejde med Viborg kommune i de områder hvor de har planlagt renovering af veje og kloak.

Arbejdet igangsættes i stedet til foråret, hvilket også giver den bedste kvalitet på slidlaget, da vejrforholdene er bedre.