Artikel fra "Fjernvarmen" om udrulning af fjernvarme i Stoholm

2. marts 2023

Læs artiklen fra Dansk fjernvarme, der handler om udrulning af fjernvarme i Stoholm og omegn her:

(artiklen kan også læses på Dansk Fjernvarmes hjemmeside via dette Link)

Der er god stemning på varmeværket i Stoholm for tiden.

Naturgaskonverteringerne ruller nemlig derudaf. Faktisk er det gået så stærkt i løbet af det seneste års tid, at man har udvidet forbrugerbasen med hele 33 procent – fra 750 på samme tid sidste år til godt 1.000 forbrugere i dag.

I løbet af i år forventer bestyrelsesformand Henry Jensen, at man får 100 forbrugere mere med i det eksisterende udvidelsesområde. Dermed har alle byens borgere mulighed for at få fjernvarme.

- Nogle har selvfølgelig allerede en anden opvarmningsløsning – men det er minimalt. Enkelte har jordvarme, og så har nogle få installeret varmepumper, siger formanden.

Og får man den endelige godkendelse på en generalforsamling i marts, kan byerne Mønsted og Sparekær også snart tilføjes til det lokale fjernvarmekort.

- Med de to byer kan vi få op mod 500 yderligere forbrugere med på fjernvarmen. Måske allerede i løbet af 2023 og 2024, men det afhænger af kommunens godkendelser. Vi ved i hvert fald, at forbrugerne gerne vil have fjernvarme – for 83 procent har givet tilsagn om at komme med.

Godkendes projektet, stiger fjernvarmepotentialet i Stoholm til 1.600 forbrugere – og dermed kan antallet af fjernvarmekunder i Stoholm altså være fordoblet på få år.

Udrulningen er gået glat

Indtil videre har der ikke været mange bump på vejen at spore i Stoholms Fjernvarmes konverteringsarbejde, siger Henry Jensen.

- Det er gået fantastisk godt i det seneste år. Vi har været enormt heldige og har fået nogle entreprenører, som er gode til at udnytte tiden og lave et stykke arbejde. De har holdt tidsplanen fuldstændig og er endda lidt foran, fortæller han.

Om fjernvarmeudrulningen i Stoholm støder på problemer i fremtiden, er svært at forudse, mener formanden. Men alt i alt er han positivt stemt overfor udsigten til at udbrede fjernvarmen yderligere. Også selvom den afgørende Fjernvarmepulje ser ud til hurtigt at blive tømt for i år.

- Jeg tror på, at der bliver tilføjet flere midler, når der er brug for det. Ud fra regeringens udspil om naturgasudfasningen er de jo interesseret i, at så mange som muligt kommer med på fjernvarmen, siger formanden, der har endnu flere potentielle fjernvarmeområder i kikkerten.

Blandt andet cirka 50 forbrugere på den nordlige side af den lokale jernbane – og ikke mindst en ny udstykning vest for det nuværende forsyningsområde.

Produktionen følger med

Flere forbrugere kræver mere varme. Det er så godt som en naturlov i fjernvarmens verden.

Den har man selvfølgelig ikke overset i Stoholm. I dag er produktionen baseret på to ældre naturgaskedler, varmepumper, en træpillekedel og to gasmotorer, som leverer strøm.

Det er lige nok til forbrugerne i det nuværende konverteringsområde – men kommer Mønsted og Sparekær med, skal der produceres mere varme. Og at dømme ud fra seneste generalforsamling, hvor kun 35 ud af 40 stemte ja til projektet, kan Stoholm Fjernvarme godt begynde at kigge på nye anlæg.

Udover nye anlæg, har man desuden længe ønsket at renovere og optimere på den eksisterende produktion – og når nu der er kommet en masse nye forbrugere til, er den perfekte mulighed der, siger Henry Jensen.

- Det er jo en klar fordel, når vi er så mange som muligt til at betale for udvidelserne i produktionen. På den måde giver fjernvarmeudrulningen også god mening for vores eksisterende forbrugere, lyder det.

Hvilke nye produktionsformer, der helt konkret skal satses på, ligger endnu ikke fast. Den beslutning bliver taget ud fra, hvad der viser sig at være mest økonomisk fordelagtigt for forbrugerne.

- Vi har fået lavet nogle beregninger på et værk med flis, som umiddelbart ser ud til at være det mest økonomiske. Men vi drøfter det meget for øjeblikket. Vi skal dog med sikkerhed have en større akkumuleringstank – og så har vi spekuleret i en dykkoger, forklarer Henry Jensen.

Indtil videre er første punkt på dagsordenen dog at få stemt fjernvarmen til Mønsted og Sparekær igennem på den kommende generalforsamling, som afholdes den 2. marts.