Opgørelse, Priser 2024 og nye datoer for acontoopkrævninger

28. december 2023

I forbindelse med at vi har ændret regnskabsår, så vi nu følger kalenderåret, er der nye tidspunkter for årsopgørelser og Aconto rater. 

Årsopgørelser baseres nu på en årsaflæsning af fjernvarmemåleren pr. 31/12 og årsopgørelsen udsendes derfor i slutningen af januar med forfald primo februar. 

Dette gør at vi også flytter aconto raterne, så de opkræves til betaling 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november fremover.

Prisen for fjernvarme pr. 1. januar 2024 er 375 kr inkl. moms pr. MWh, og de faste udgifter fortsætter som hidtil med årligt 18,75 kr pr. kvadratmeter og 1875 kr i årligt abonnement

Vi forventer dog at varsle endnu en stigning i varmeprisen, så den pr. 1/5-2024 stiger til 437,50 kr inkl. moms pr. MWh. Mere information herom følger sammen med årsopgørelsen som udsendes i slutningen af januar 2024

//