Stoholm Fjernvarme sparer penge med varmepumper

20. september 2018

Stoholm Fjernvarme sparer penge med varmepumper

Din varmeregning forbliver uændret med ny investering til 14 millioner kroner

  1. September 2018, 16:04

Af Henrik Bagge

 

STOHOLM Brugerne af Stoholm Fjernvarme kan lune sig ved nyheden om, at prisen på varme ikke kommer til at stige.

Det ligger fast, efter at Stoholm Fjernvarme endegyldigt har besluttet sig for at droppe planerne om et halm- og solfangerprojekt, som var budgetteret til omkring 40 millioner kroner med blandt andet et nyt planlagt anlæg på Tastumvej.

I stedet har man besluttet at investere i varmepumper for omkring 14 millioner kroner, en investering der vil have en tilbagebetalingstid på cirka fem år.

  1. maj fik Stoholm Fjernvarme tilsagn om et tilskud fra Energitilsynet på 2,4 millioner kroner, og den samlede værdi af energibesparelsen beløber sig til omkring 4,4 millioner kroner.

- Det er den billigste løsning i øjeblikket, og vi kommer dermed til at holde varmeprisen nede på det samme lave niveau som hidtil, siger formand for Stoholm Fjernvarme Henry Jensen.

De eldrevne varmepumper vil samlet kunne yde 2,5 MW, hvilket vil sørge for 90 procent af forsyningen til Stoholm Fjernvarmes kunder.

Den resterende del kommer fra nogle kedler på fjernvarmeværkets central i Skolegade.

Ud over det nu skrottede projekt med sol og halm har Stoholm også tidligere på året undersøgt mulighederne for et samarbejde med naboværkerne i henholdsvis Skive og Højslev-Nr. Søby om at dele det varme vand gennem et fælles transmissionssystem.

Man har også ad flere omgange forhandlet om at blive koblet på det helt nye biogasanlæg ved Iglsø, men også denne plan er altså droppet til fordel for en investering i varmepumper.