Stoholm ligger lunt med prisen på varme

6. oktober 2016

Stoholm ligger lunt med prisen på varme

 

Der er billig varme til forbrugerne i Stoholm Fjernvarme.

 

06. Oktober 2017, 12:50

 

 

 

Omkring 50 deltagere i den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme kunne forleden lune sig ved beretningen fra formand Henry Jensen.

Heraf fremgik det nemlig, at varmeprisen for værkets 753 forbrugere har været billigere end sidste år – og året før.

– Vi har før haft ry for at være dyre, men det passer ikke. Gennemsnitsprisen for at varme et parcelhus på 130 kvadratmeter op i Stoholm har i år været på 12.280 kroner, og det er billigere end både i Viborg og Skive, fortæller Henry Jensen.

Bag den billige varmepris ligger en kombination af historisk lave gaspriser og et lejet træpillefyr, som værket bruger som supplement til varmeproduktionen. Træpillefyret har givet værket en besparelse på 600.000 kroner.

Den faste afgift pr. kvadratmeter blev forrige år sat ned fra 22 kroner til 15 kroner og den afgiftspris er uændret i år. Afregningsprisen er på 350 kroner og målerlejen er på 1500 kroner. Værket har henlagt 2 millioner til investeringer, og man kommer ud af året med et overskud på 271.000 kroner.

Solfangere til juli 2018

På en ekstraordinær generalforsamling tidligere på året blev der givet grønt lys for at bygge det planlagte solfanger- og halmvarmeanlæg på et område ved Tastumvej. Og det arbejde sættes snart i gang.

– Viborg Museum starter med grave på området i denne uge og lige nu er projektet i udbud. Det er planen, at solenergianlægget skal være i drift senest den 1. juli næste år, fortæller Henry Jensen.

Han kom i sin beretning også ind på Kvols-sagen, hvor Stoholm Fjernvarme i byretten blev dømt til at betale 3,5 millioner kroner, en million i renter og 190.000 kroner i sagsomkostninger.

Værket har sammen med de to andre lokale værker anket dommen til Landsretten.

Der var indkommet forslag om ændringer af vedtægterne, men de blev forkastet af generalforsamlingen.

– Ændringsforslagene var ikke brugbare, og der kommer alligevel en vedtægtsændring i forbindelse med Energitilsynets krav om, at fjernvarmens regnskabsår fremover skal gå fra januar til januar, fortæller Henry Jensen.

Der var genvalg til bestyrelsen af Henry Jensen, Ronni Christensen og Kurt Jensen, mens der var nyvalg til Bent Jakobsen. Som suppleanter valgtes Vagn Brogaard og Børge Sunesen.