Stoholm Fjernvarme fastholder varmeprisen på 300 kr. i 2022

12. april 2022

Stoholm Fjernvarme fastholder varmeprisen på 300 kr. i 2022.

Vi vil orientere jer om, når vi begynder at grave hovedledning ned i jeres gade, der bliver lagt en seddel i jeres postkasse.


Husk at tilmelde jer fjernvarmen, så i kan få gravet stikledningen ind til jeres hus.


Vi graver for øjeblikket på Anemonevej, Engblommevej, Erantisvej, Violvej og Lyngtoften, som er planlagt færdige inden 1/7.
Næste gader bliver Højvangen, Dyssehøjen og Udsigten.
Tulipanvej, Snerlevej, Nellikevej og Valmuevej påbegyndes i efteråret.