Lokale varmeværker tabte i landsretten

19. april 2018

Lokale varmeværker tabte i landsretten

Landsretten har i dag fældet dom i sagen mellem Energi Viborg og omegnsbyerne.

19. April 2018, 14:50

Dommen følger Byrettens afgørelse og pålægger omegnsbyerne Stoholm, Skals og Løgstrup at betale 10,3 mio. kr. til Energi Viborg som deres andel af udgifterne til det fejlslagne geotermiprojekt. Dertil kommer renteudgifter på 2, 7 mio. kr.

Henry Jensen, formand for Stoholm Fjernvarmeværk, ærgrer sig over afgørelsen.

– Men vi kan jo kun tage dommen til efterretning, siger han ved meddelelsen om udfaldet.

Stoholm Fjernvarme blev i byretten dømt til at betale 3,5 millioner kroner, en million i renter og 190.000 kroner i sagsomkostninger.

– De penge er allerede indbetalt til EnergiViborg. Det skete efter afgørelsen i byretten, men vi havde jo så håbet at få dem tilbage igen, fortæller Henry Jensen.

Han tør endnu ikke sige noget om, hvorvidt dagens dom får nogen økonomisk betydning for forbrugerne i Stoholm og i givet fald hvor meget.

– Der er mange ting i spil i øjeblikket, som på længere sigt kan få betydning for prisen for varme. Dels er der det forestående energiforlig, dels arbejder vi stadig på højtryk med at få afklaring omkring de forskellige alternative muligheder for at lave varme med biomasse, solfangere og/eller et transmissionsselskab sammen med naboværkerne i Skive og Nr. Søby-Højslev.

Det er faktorer, der i den sidste ende måske endda kan betyde, at varmen bliver billigere, siger formanden.

Et endeligt punktum

Også hos Energi Viborg tager man dommen til efterretning.

-Det er med blandede følelser, vi får medhold i retten. Men vi var pålagt opgaven af kommunen i forbindelse med overtagelsen af geotermiprojektet fra Viborg Fjernvarme. I sidste ende er der jo ikke andre end netop de tre byers varmekunder til at betale udgifterne, konstaterer formanden for Energi Viborg, Allan Clifford.

Dommens udfald er til gengæld til gavn for fjernvarmekunderne i Viborg og er med til at nedbringe udgifterne til geotermiprojektet.

Inden sagen mellem Energi Viborg og omegnsbyerne kom i Landsretten, forsøgte Energi Viborg at indgå et retsforlig, hvor Energi Viborg tilbød at afstå fra renteudgifterne på 2,7 mio. kr., hvilket omegnsbyerne afslog.

Gælden i forbindelse med geotermiomkostningerne er for Energi Viborg med dommen nu nede på 9,2 mio. kr.

Afgørelsen i Landsretten sætter et endeligt punktum for tvisten mellem omegnsbyerne og Energi Viborg, da der ikke er yderligere ankemuligheder.