Nyheder

Stoholm ligger lunt med prisen på varme

Der er billig varme til forbrugerne i Stoholm Fjernvarme.

06. Oktober 2017, 12:50

Omkring 50 deltagere i den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme kunne forleden lune sig ved beretningen fra formand Henry Jensen.

Heraf fremgik det nemlig, at varmeprisen for værkets 753 forbrugere har været billigere end sidste år – og året før.

– Vi har før haft ry for at være dyre, men det passer ikke. Gennemsnitsprisen for at varme et parcelhus på 130 kvadratmeter op i Stoholm har i år været på 12.280 kroner, og det er billigere end både i Viborg og Skive, fortæller Henry Jensen.

Bag den billige varmepris ligger en kombination af historisk lave gaspriser og et lejet træpillefyr, som værket bruger som supplement til varmeproduktionen. Træpillefyret har givet værket en besparelse på 600.000 kroner.

Den faste afgift pr. kvadratmeter blev forrige år sat ned fra 22 kroner til 15 kroner og den afgiftspris er uændret i år. Afregningsprisen er på 350 kroner og målerlejen er på 1500 kroner. Værket har henlagt 2 millioner til investeringer, og man kommer ud af året med et overskud på 271.000 kroner.

Solfangere til juli 2018

På en ekstraordinær generalforsamling tidligere på året blev der givet grønt lys for at bygge det planlagte solfanger- og halmvarmeanlæg på et område ved Tastumvej. Og det arbejde sættes snart i gang.

– Viborg Museum starter med grave på området i denne uge og lige nu er projektet i udbud. Det er planen, at solenergianlægget skal være i drift senest den 1. juli næste år, fortæller Henry Jensen.

Han kom i sin beretning også ind på Kvols-sagen, hvor Stoholm Fjernvarme i byretten blev dømt til at betale 3,5 millioner kroner, en million i renter og 190.000 kroner i sagsomkostninger.

Værket har sammen med de to andre lokale værker anket dommen til Landsretten.

Der var indkommet forslag om ændringer af vedtægterne, men de blev forkastet af generalforsamlingen.

– Ændringsforslagene var ikke brugbare, og der kommer alligevel en vedtægtsændring i forbindelse med Energitilsynets krav om, at fjernvarmens regnskabsår fremover skal gå fra januar til januar, fortæller Henry Jensen.

Der var genvalg til bestyrelsen af Henry Jensen, Ronni Christensen og Kurt Jensen, mens der var nyvalg til Bent Jakobsen. Som suppleanter valgtes Vagn Brogaard og Børge Sunesen.

1 Stoholm fjernvarme nyhedsbrev

Nøgletal Stoholmfjernvarme

http://fjendsfolkeblad.dk/artikel/3-millioner-kroner-tilbage-til-varme-kunderne-i-stoholm

3 millioner kroner tilbage til varme-kunderne i Stoholm

3,1 millioner kroner. Så meget er nu klar til at gå tilbage til varme-kunderne hos Stoholm Fjernvarme:

– Ja, det er en rigtig god nyhed for forbrugerne, siger formand for fjernvarmen i Stoholm, Henry Jensen.

Han fortæller, at de mange penge går tilbage til forbrugerne, blandt andet fordi de er blevet bedre til at spare. Fjernvarmen har eksempelvis lavet en såkaldt motivations-tarif, hvor man bliver belønnet for at spare.

– Og så startede vi med sidste år at tilbyde en service-person, der kan komme ud til folk og hjælpe dem til, at anlægget står præcis sådan, som det skal. De skal selv betale 400 kroner og så betaler vi resten. Indtil videre har cirka 30 procent af forbrugerne haft besøg, og vi håber resten kommer med. Det er en rigtig god idé med en fagmand til at se på det, siger Henry Jensen.

Med til at sikre billigere varme i Stoholm er også tilknytningen af et træpillefyr på varmeværket samt generelt lavere gaspriser.

Formanden for Stoholm Fjernvarme glæder sig over, at det nu er billigt at fyre i Stoholm:

– Et hus på 130 m2 kan opvarmes for 11.625 kroner om året. Det er da billig varme, siger Henry Jensen og håber, at den udvikling også fortsætter i årene fremover.

Flytning

er et forbrugerejet fjernvarmeværk, der forsyner en større del af Stoholm