Nyheder

fjernvarmeselskab-giver-prisen-pa-varme-et-hug-nedad-sa-meget-vil-en-husstand-spare

alle-mand-til-pumperne

mere-varme-venter-i-det-fjerne

mere-varme-venter-i-det-fjerne2

Flyttemeddelse

Flytning

Stoholm Fjernvarme Generalforsamling 2019

Ledelsesberetning 2018-19 Fjernvarmen

 

stoholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoholm2

 

Fjernvarme er blevet billigere

 Fjernvarme priser

Stoholm Fjernvarme sparer penge med varmepumper

privatlivspolitik

Lokale varmeværker tabte i landsretten

Landsretten har i dag fældet dom i sagen mellem Energi Viborg og omegnsbyerne.

19. April 2018, 14:50

Dommen følger Byrettens afgørelse og pålægger omegnsbyerne Stoholm, Skals og Løgstrup at betale 10,3 mio. kr. til Energi Viborg som deres andel af udgifterne til det fejlslagne geotermiprojekt. Dertil kommer renteudgifter på 2, 7 mio. kr.

Henry Jensen, formand for Stoholm Fjernvarmeværk, ærgrer sig over afgørelsen.

– Men vi kan jo kun tage dommen til efterretning, siger han ved meddelelsen om udfaldet.

Stoholm Fjernvarme blev i byretten dømt til at betale 3,5 millioner kroner, en million i renter og 190.000 kroner i sagsomkostninger.

– De penge er allerede indbetalt til EnergiViborg. Det skete efter afgørelsen i byretten, men vi havde jo så håbet at få dem tilbage igen, fortæller Henry Jensen.

Han tør endnu ikke sige noget om, hvorvidt dagens dom får nogen økonomisk betydning for forbrugerne i Stoholm og i givet fald hvor meget.

– Der er mange ting i spil i øjeblikket, som på længere sigt kan få betydning for prisen for varme. Dels er der det forestående energiforlig, dels arbejder vi stadig på højtryk med at få afklaring omkring de forskellige alternative muligheder for at lave varme med biomasse, solfangere og/eller et transmissionsselskab sammen med naboværkerne i Skive og Nr. Søby-Højslev.

Det er faktorer, der i den sidste ende måske endda kan betyde, at varmen bliver billigere, siger formanden.

Et endeligt punktum

Også hos Energi Viborg tager man dommen til efterretning.

-Det er med blandede følelser, vi får medhold i retten. Men vi var pålagt opgaven af kommunen i forbindelse med overtagelsen af geotermiprojektet fra Viborg Fjernvarme. I sidste ende er der jo ikke andre end netop de tre byers varmekunder til at betale udgifterne, konstaterer formanden for Energi Viborg, Allan Clifford.

Dommens udfald er til gengæld til gavn for fjernvarmekunderne i Viborg og er med til at nedbringe udgifterne til geotermiprojektet.

Inden sagen mellem Energi Viborg og omegnsbyerne kom i Landsretten, forsøgte Energi Viborg at indgå et retsforlig, hvor Energi Viborg tilbød at afstå fra renteudgifterne på 2,7 mio. kr., hvilket omegnsbyerne afslog.

Gælden i forbindelse med geotermiomkostningerne er for Energi Viborg med dommen nu nede på 9,2 mio. kr.

Afgørelsen i Landsretten sætter et endeligt punktum for tvisten mellem omegnsbyerne og Energi Viborg, da der ikke er yderligere ankemuligheder.

Stoholm ligger lunt med prisen på varme

Der er billig varme til forbrugerne i Stoholm Fjernvarme.

06. Oktober 2017, 12:50

Omkring 50 deltagere i den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme kunne forleden lune sig ved beretningen fra formand Henry Jensen.

Heraf fremgik det nemlig, at varmeprisen for værkets 753 forbrugere har været billigere end sidste år – og året før.

– Vi har før haft ry for at være dyre, men det passer ikke. Gennemsnitsprisen for at varme et parcelhus på 130 kvadratmeter op i Stoholm har i år været på 12.280 kroner, og det er billigere end både i Viborg og Skive, fortæller Henry Jensen.

Bag den billige varmepris ligger en kombination af historisk lave gaspriser og et lejet træpillefyr, som værket bruger som supplement til varmeproduktionen. Træpillefyret har givet værket en besparelse på 600.000 kroner.

Den faste afgift pr. kvadratmeter blev forrige år sat ned fra 22 kroner til 15 kroner og den afgiftspris er uændret i år. Afregningsprisen er på 350 kroner og målerlejen er på 1500 kroner. Værket har henlagt 2 millioner til investeringer, og man kommer ud af året med et overskud på 271.000 kroner.

Solfangere til juli 2018

På en ekstraordinær generalforsamling tidligere på året blev der givet grønt lys for at bygge det planlagte solfanger- og halmvarmeanlæg på et område ved Tastumvej. Og det arbejde sættes snart i gang.

– Viborg Museum starter med grave på området i denne uge og lige nu er projektet i udbud. Det er planen, at solenergianlægget skal være i drift senest den 1. juli næste år, fortæller Henry Jensen.

Han kom i sin beretning også ind på Kvols-sagen, hvor Stoholm Fjernvarme i byretten blev dømt til at betale 3,5 millioner kroner, en million i renter og 190.000 kroner i sagsomkostninger.

Værket har sammen med de to andre lokale værker anket dommen til Landsretten.

Der var indkommet forslag om ændringer af vedtægterne, men de blev forkastet af generalforsamlingen.

– Ændringsforslagene var ikke brugbare, og der kommer alligevel en vedtægtsændring i forbindelse med Energitilsynets krav om, at fjernvarmens regnskabsår fremover skal gå fra januar til januar, fortæller Henry Jensen.

Der var genvalg til bestyrelsen af Henry Jensen, Ronni Christensen og Kurt Jensen, mens der var nyvalg til Bent Jakobsen. Som suppleanter valgtes Vagn Brogaard og Børge Sunesen.

Nyhedsbrev om alternativ energi

Kære forbruger

Varmeprisen bliver reguleret efter returtemperaturen. Jo højere den er, jo højere bliver varmeprisen.

Gennemsnits returtemperatur på over 33° giver et tillæg på 5 Kr. pr. Mvh

Gennemsnits returtemperatur på 33° giver hverken tillæg eller fradrag.

Gennemsnits returtemperatur på under 33° giver et fradrag på 5 Kr. pr. Mvh

Derfor er det vigtigt, at dit anlæg er rigtigt indstillet.

Vi har fået serviceordning med 1 lokal installatør, som har gennemgået et kursus i at efterse fjernvarmeanlæg:

Nr. Søby VVS, Søbyvej 35, 7840 Højslev, tlf. 97535113

Som forbruger skal du betale 400,00 kr. inkl. moms for et årligt eftersyn. Dette beløb vil blive opkrævet sammen med fjernvarmebetalingen. Man kan tilmelde sig denne ordning ved henvendelse til varmemesteren.

Stoholm Fjernvarme betaler det, som eftersynsordningen koster derudover, og forbeholder sig ret til at indberette de energibesparelser*), der måtte være i forbindelse med disse eftersyn.

Med venlig hilsen

Kris Sørensen

Varmemester

Tlf. 97 54 15 63

*)PS. Hvis varmeværket ikke kan dokumentere energibesparelse skal vi betale 225.000,00 kr om året som en slags  ”bøde”.

De energibesparelser vi kan dokumentere, f.eks. ved at indberette udgifter til energieftersyn  kan fratrækkes dette beløb, så i stedet for at indbetale til ”statskassen” kan vi betale til vore forbrugere, som samtidig får en billigere varmeregning

I 2014/15 er der udbetalt kr 52103

I 2014/15 er der indkommet ved straf kr 99422

Så der er stadig en del penge at hente

1 Stoholm fjernvarme nyhedsbrev

er et forbrugerejet fjernvarmeværk, der forsyner en større del af Stoholm